среда, 31. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 35/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 35/2017 – Извођење радова на санацији процуривања гараже у објекту ПФЦ 5 у Блоку 61, уз Војвођанску улицу у Новом Београду

Позив и документација везани за јавну набавку