петак, 2. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 60/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 43-45

објављује

Одлука о закључењу оквирног споразума
за јавну набавку број 60/17 – Услуга одржавања УПС уређаја сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Одлука