недеља, 4. фебруар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у ПДР између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, Звездара

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 30. јануара 2018. године, на утврдила је Нацрт плана детаљне регулације простора између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, Градска општина Звездара, и на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15)

oглашава

Јавни увид у план детаљне регулације простора између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, Градска општина Звездара

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 5. фебруара до 9. марта 2018. сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX. спрату), 29. марта 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 9. марта 2018. године.