недеља, 4. фебруар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „НИС” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта НИС а.д. из Новог Сада, Народног фронта 12, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње постојеће бензинске станице БС „Жарково 2”, на катастарској парцели број 1666/2 КО Чукарица, у улици Трговачкa 91, на подручју градске општине Чукарица у Београду. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, 27. марта 43-45, соба 511, V спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 19. фебруар 2018. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).