петак, 2. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 50/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 50/17 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликовану по партијама, партија 1

Обавештење