петак, 2. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 49/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 49/17 - Безбедоносна активна мрежна опрема

Обавештење