четвртак, 8. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 50/17, партија 5

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 50/17 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, партија 5 – Млеко и млечни производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку