четвртак, 8. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 80/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за јавну набавку број 80/17 – Летњи и зимски пнеуматици

Обавештење

Документација везана за јавну набавку