петак, 9. фебруар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 37/2017

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 37/2017 – Извођење радова на санацији степеништа и платоа на источном и западном улазу Штарк Арене

Обавештење

Документација везана за јавну набавку