петак, 9. фебруар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 42/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 42/17 – Радови  на текућем одржавању дневних центара и клубова Аутокоманда и Ледине

Одлука

Документација везана за јавну набавку