петак, 9. фебруар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 23/15

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке број 23/15 – Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима у оквиру просторних културно-историјских целина утврђених за културно добро у улицама: Поп Лукина бр. 1б, Поп Лукина бр. 3-5, Џорџа Вашингтона бр. 26, Булевар деспота Стефана бр. 10/Браће Југовића бр. 21, Грачаничка бр. 18 и Задарска бр. 2

Одлука

Документација везана за јавну набавку