понедељак, 12. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 9/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 9/17 – Радови на санацији угаоног стуба објеката ламеле А1 и А2 у улици 27. марта бр. 43-45

Обавештење

Документација везана за јавну набавку