понедељак, 12. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 54/17, партија 6

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
За јавну набавку добара број 54/17 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликована по партијама
за партију 6 – Кремови за посластичарство

Обавештење

Документација везана за јавну набавку