понедељак, 12. фебруар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 15/17 - Колонијална роба, партија 2

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Koлонијална роба, обликоване у девет партија (партија 2: јестива и биљна уља, маргарини и мајонез)
јавнa набавкa број 15/17

Обавештење