понедељак, 12. фебруар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 15/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке број 15/17 – Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима у оквиру просторне културно-историјске целине утврђене за културно добро у ул: Бранкова бр. 8, Бранкова бр. 10, Бранкова бр. 12, Бранкова бр. 14, Бранкова бр. 16, Бранкова бр. 18, Бранкова бр. 20, Бранкова бр. 22, Бранкова бр. 24, Бранкова бр. 26, Бранкова бр. 32.

Одлука

Документација везана за јавну набавку