понедељак, 12. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 54/17, партије 3, 4, 8 и 9

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 54/17 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, партија 3, 4, 8 и 9

Обавештење - партија 3

Обавештење - партија 4

Обавештење - партија 8

Обавештење - партија 9

Документација везана за јавну набавку