среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за пријаву за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2018.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2018 годину, број: 3-104/18-ГВ од 02.02.2018. године и Закључка градоначелника града Београда, број:3-1470/18-Г од 12. фебруара 2018. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Подстицајна средства су намењена за набавку и постављање опреме и то:
– противграднa мрежa на површини од 0,25 hа до 1 hа;
– противграднa мрежa са системом за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа до 1 hа;
– пластеник са системом за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,03 hа до 0,05 hа;
– систем за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа до 1 hа.
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства. Подстицајна средства која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова опреме која је предмет јавног позива (износ 80% али да не прелази максимално утврђени износ подстицајних средстава). За ову намену опредељена су бесповратна финансијска средства у износу од 50.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је 30. март 2018. године.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона 011/715-7831, 011/715-7399, 011/715-7398.

Текст јавног позива и пратећу документацију (пријава и изјава) можете преузети овде: