среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за пријаву за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације - прикључних машина на територији града Београда за 2018.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2018. годину, број: 3-104/18-ГВ од 02.02.2018. године  и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1473/18-Г од 12. фебруара 2018. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Подстицајна средства су намењена за набавку нове пољопривредне механизације – прикључних машина. Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства. Подстицајна средства која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова набавке пољопривредне механизације - прикључних машина (износ 80% али да не прелази максимално утврђени износ подстицајних средстава). Максимални износ подстицајних средстава је 400.000,00 динара по кориснику. За ову намену опредељена су бесповратна финансијска средства у износу од 55.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је 16. март 2018. године.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона 011/715-7398, 011/715-7399, 011/715-7831.

Текст јавног позива и пратећу документацију (пријава и изјава) можете преузети овде: