уторак, 13. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности 75/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 75/17 - Уређаји за климатизацију

Обавештење