среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 76/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављике

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 76/17 - Коверте са повратницом

Одлука

Документација везана за јавну набавку