среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 56/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 56/17 - Услуга VPN и интернет providing-a за Градску управу

Обавештење

Документација везана за јавну набавку