среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење за јавну набавку – Средства за одржавање хигијене

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД  БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије бр. 1,

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара – Средства за одржавање хигијене

Претходно обавештење