среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара - Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД  БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Београд, Краљице Марије бр. 1,
www.beograd.rs

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара: Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Претходно обавештење