среда, 14. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара - Путничка возила

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Београд, Краљице Марије бр. 1,
www.beograd.rs

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка централизоване јавне набавке добара - Путничка возила

Претходно обавештење - Путничка возила