понедељак, 19. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 60/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

за јавну набавку број 60/17- Услуга одржавања УПС уређаја сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Обавештење