понедељак, 19. фебруар 2018.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15), у даљем тексту: Закон

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 1/17 – Набавка десктоп компјутера, монитора, лаптопова и штампача

Позив и документација везани за јавну набавку