четвртак, 22. фебруар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 8/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 8/17 – Управљање пословним зградама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку