четвртак, 22. фебруар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 1/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 1/17 – Реконструкција секундарне топлотне подстанице за фц апарате са заменом пумпи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку