петак, 23. фебруар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 4/2017 – Закуп виртуелних машина

Одлука

Документација везана за јавну набавку