петак, 23. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 63/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку број 63/17 - Консолидација и унапређење виртуелног окружења и унапређење система за менаџмент крајњих тачака (VmWare и Big Fix лиценце)

Обавештење

Документација везана за јавну набавку