понедељак, 26. фебруар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку - Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета arcgis, са обуком запослених за рад у софтверском пакету

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета arcgis, са обуком запослених за рад у софтверском пакету

Обавештење и документација