уторак, 27. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 70/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 70/17 - Столарско – браварски материјал

Обавештење