четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку 8/17

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број  124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 8/17 – Извођење радова на санацији платоа, приступног степеништа и тераса објекта Дечјег културног центра Београд

Одлука

Документација везана за јавну набавку