четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 78/17 - Стручна литература за потребе запослених, обликовану по партијама

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 78/17 - Стручна литература за потребе запослених, обликовану по партијама

Одлука