четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за спорт и омладину

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/17

Градска управа града Београда
Секретаријат за спорт и омладину

Краљице Марије 1

објављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/17 – Набавка и уградња интегрисаног система за аудио, видео и осветљење за потребе Београдске арене за потребе такмичења Евролиге Ф4, обликовану у 2 (две) партије

Одлука