четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за признавање квалификација у првој фази конкурентног дијалога, за јавну набавку добра број 16/17

На основу чл. 55 став 1. тачка 11., чл. 57. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење пријава за признавање квалификација у првој фази конкурентног дијалога, за јавну набавку добра: „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА“ (јавна набавка број 16/17)

Обавештење

Документација везана за јавну набавку