четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 1/18 – Столарија за дневне центре и клубове, РЈ Дневни центри и клубови, Геронтолошки центар Београд

Одлука

Документација везана за јавну набавку