четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 1/18 – Израда пројекта: „Ревитализација језера на локалитету Трешња постављањем Система плутајућих острва”

Позив и документација везани за јавну набавку