петак, 2. март 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 2/18 – Израда пројекта: „Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на подручју града Београда”

Позив и документација везана за јавну набавку