понедељак, 5. март 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 48/17, партије 1 и 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 48/17 – Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, партија 1 – MITA KYOCERA и партија 3 – DUPLO

Партија 1

Партија 3

Документација везана за јавну набавку