понедељак, 5. март 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 65/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 65/17 – Израда и уградња противпожарних врата према Плановима заштите од пожара у објектима ГУ у Тиршовој 3, 27. марта 43-45 и Макензијевој 31

Обавештење

Документација везана за јавну набавку