среда, 7. март 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 15/17, партија 7

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 15/17 – Koлонијална роба, партија 7 - кондиторски производи- чоколаде, кремови и остали кондиторски производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку