среда, 7. март 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 4/18 – Израда пројекта „Плаво-зелени коридори - Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и околних шумских површина”

Позив и документација везани за јавну набавку