среда, 7. март 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 76/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 76/17 - Коверте са повратницом

Обавештење

Документација везана за јавну набавку