четвртак, 8. март 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 1/18 – Организовање службених путовања у земљи и иностранству, ради размене искуства и унапређење знања из области јавних набавки

Одлука

Документација везана за јавну набавку