четвртак, 8. март 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 16/17

На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку добра број 16/17 – Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА

Обавештење

Документација везана за јавну набавку