петак, 9. март 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/2018

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 2/2018 – Стручни надзор у току извођења радова на адаптацији и реконструкцији Техничке школе у Младеновцу

Позив и документација везани за јавну набавку