петак, 9. март 2018.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 6/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга број 6/2017 – Процена вредности имовине и капитала Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП

Обавештење

Документација везана за јавну набавку