понедељак, 12. март 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 12/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Јавна набавка услуга – Осигурање деце уписане у вртиће града Београда и ученика београдских средњих школа за време практичне наставе
(јавнa набавкa број 12/17)

Обавештење