уторак, 13. март 2018.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору 5/2017

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
    
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Београд, Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуга број 5/2017 - Kонсултантско-сервисне услуге за САП-ЕРП решења

Обавештење